Čtvrtek 2. července 2020, svátek má Patricie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 2. července 2020 Patricie

Nacistický socialismus

11. 05. 2020 12:47:20
Jak už původ nacismu - nacionální socialismus naznačuje, jednalo se opět o další levičáckou formu vnucení dobra světu pomocí genocidy. Zkratka NSDAP, Národně socialistická německá dělnická strana, už nenechá na pochybách nikoho.

Myšlenka sociální rovnosti je stará jako lidstvo samo. Křesťanství, ani jiné podobné formy náboženství ji neuspokojily, protože samy stojí většinou na příkazu chudoby, osobního odříkání a odmítání chtíče. Takže přestože dobře řeší to, že někdo nemá, už neřeší druhou stranu a to, kdy jiný zase má. A jak sami uznáte, dělat revoluci tam, kde se jinému nic nedá ukrást, to už není vůbec žádná revoluce. V tomhle se shodli jak nacističtí, tak i komunističtí projektanti lepších zítřků.

Nejlépe hada za ocas uchopili ti socialisté 19.století, kteří pochopili, že sociální spravedlnost (jak se původně říkalo myšlence rovných příležitostí) se dá protlačit jen skrze centrální řízení celého státu. Tedy takové flintou vnucené páchání dobra všemi, pro všechny a všem stejně. Odstraní se tím základní a hlavní překážka celého projektu - individualismus. Hlavním nástrojem k nastolení světového blahobytu za zdmi ráje se pak pro ultrasocialisty stal socialismus - centrálně řízený stát silou a ve všem, od snění až po škytnutí z žitného komisárku. Ovšem centrálně se stát může řídit jen za pomoci diktatury, protože baba demokracie by stále házela klacky pod nohy. Takže imperátor - diktátor.

Jenže diktátorem se lze prohlásit jen v případě přímého ohrožení republiky. Musí se tedy najít takový zákeřný nepřítel, který je jako nepřítel překvapivě odhalen až dnes a v šoku rozpoznán. Tak zatímco u komunistů to byl třídní, u nacionalistů rasový nepřítel lidu, v obou případech též konzervativci, liberálové, intelektuálové a mnozí další. K odhalení jejich nekalých rejd potom slouží ideologie. To je jakýsi návodný manuál, který široké veřejnosti otevírá oči. Ideologie by měla být sice podrobně a úderně přesvědčivá, ale přitom jednoduchá na pochopení a bezezbytku vytěsňující pochybnosti i případné štiplavé otázky. Má totiž oslovit co nejširší masy lidí všech úrovní, kteří budou jméno imperátora s nadšením provolávat v ulicích a zároveň se tak umlčí případná opozice. A tím se naplní současně i původní poslání diktátora jako velitele lidu (magister populi, magister peditum). Tedy máme zde definovanou nespravedlnost, prokazatelně odhaleného viníka, lidskou sílu v ulicích a vůdce, který je ochotný a umí s tím něco udělat. Společnost tímto právě nasbírala všechny potřebné indicie ke vstupu do pekla skrze sirnou bránu a kruh se uzavírá.

Dorozumívacím jazykem Satana je lež. Ne jinak je tomu i u konstruktérů sociální spravedlnosti pro všechny rovným dílem. Lží je u ultrasocialistů prošpikován nejen jejich výklad toho jak a proč se to děje, jak by to mělo být, ale i toho jak to bude. Na lži je založeno prakticky všechno od pozdravu až po potřesení rukou. Po uzurpaci státního aparátu pak dochází k rychlé destrukci společnosti a všech hodnot budovaných po desetiletí. Ekonomický, společenský a právní systém jde do kopru takovým tempem, že je potřeba dalších ještě údernějších lží, které horečně nahrazují ty předešlé. Lidem je násilím odebrána šrůtka špeku ve jménu sociální sounáležitosti a zpětně předhozena kůže z něj jako důkaz, že to opravdu funguje. Z lidí se přes noc stávají otroci s předepsanými dávkami práce, jídla a místa na přespání. Je jim nařízeno jak mají konat, mluvit i myslet. Přímo před očima jim mizí celé skupiny jejich spoluobčanů, je zakazována jiná než oficiální kultura, jakákoliv kritika i svobodný projev. Jsou okrádáni, mučeni a vražděni, jsou jim ukradeny jejich vlastní děti, minulost i přítomnost a to jménem nesmyslných, účelově vytvořených zákonů. Jsou pod kulomety hnáni do tlamy jakési narůžovo nabarvené sociální bestie s mávátky v rukou a údernou písní na rtech. Ale jsou šťastní, protože ten svrab je sdílený, všeobecně rovnoměrně rozložený a nikdo nevyčuhuje. A proto do toho přeci původně šli.

Německý nacionální socialismus byla levičácká hrůza se vším všudy. Už z původních programových ideí z 20. let, kde se to vyvlastňováním půdy, zahraničního velkokapitálu, obchodních domů a bank ve jménu všeho lidu jen hemžilo, se to dalo tušit. To že oficiálně neznárodnil továrny nehrálo žádnou roli a mělo to dva dobré důvody. Jednak vystupoval naoko jako protikladná alternativa k bolševickému komunismu s cílem chránit vše národní a tedy i německý průmysl, a potom beztak si je násilím sebral formou zestátnění a centrálního řízení, kdy jejich majitele ponížil do role pouhých dosazených správců za provizi. Navíc se dalo předpokládat, že fabrikant dá přednost u své hlavy spíše natažené pistoli před štěkajícím samopalem, což byla alternativa, kterou mu nabízeli komunisté. Tržní vztahy potom sešněroval množstvím precizních vládních direktiv, kdy stát určoval co se bude vyrábět a pěstovat, kdo, kolik, za kolik komu dodávat, jaké budou mzdy, platy a odměny, kdo co smí vlastnit a s čím nakládat atd. do té míry, že svobodný trh se stal prakticky fikcí. Následná nulová nezaměstnanost díky obřím zbrojním projektům, garance regulovaných mezd i cen, nárok na dovolenou a státní monopol na příděl bytů pak vyvážily takové totalitní praktiky, jakými byly např. zrušení svobodných odborů, odstavení žen z vedoucích funkcí, uzákonění pracovní povinnosti, anebo nařízený druh a místo výkonu práce, což s úspěchem předtím vymysleli bolševici. Pikantní potom byly takové levičácké vychytávky, kdy byl například dělník postaven společensky na roveň vůdce fabriky (ředitele, majitele) a na rekreačních lodích se kvůli tomu zrušilo dělení kajut na třídy, protože všichni jsou si rovni.

Rozdíly mezi marxistickým a nacionálním socialismem jsou v praxi minimální, oba také vychází ze stejných základů a ideí. Stejně tak jako mezi oběma totalitami. Spíše lze mezi nimi nalézt dva kýble totožných znaků, než jeden talíř rozdílů. Společnými znaky obou sesterských ideologií jsou např.:

- Jeden vůdce, jedna pravda, jeden lid, jeden názor, jeden cíl, společný nepřítel, společný boj

- Kult osobnosti a neomylnosti, vůdčí strana se svou stranickou armádou, rozpoutání a vedení válek jako legitimního prostředku k prosazování své zločinecké ideologie

- Likvidace opozice, svobodného projevu i odlišných názorů, potlačení individualizace, rodina, děti i osobní život patří státu

- Řízené masové projevy kolektivního souhlasu, monstrózní vojenské přehlídky, úderné proslovy a vyprojektované bouřlivé aplausy, naprosto stejná agresivní ideová propagace v totožných barvách černé a rudé, ve stejné grafice a za použití identických hesel

- Povýšení bezpráví na spravedlnost, zločinů na vůli lidu, vražd na spravedlivou odplatu, krádeže a diskriminaci na rovnost a účelové rozsudky na legitimní mocenský nástroj vlády

- Kolektivní vymývání mozků, ponížení člověka na otroka, vykořisťování lidské práce, vyhazování lidí ze zaměstnání, bytů a ze studií z politických důvodů

- Všudypřítomné lži, nucení dětí ke lhaní už od narození, nesvoboda, cenzura, vyhrožování, vydírání, nadřazenost a arogance, systém konfidentů, tajných policií a řízeného strachu, destrukce mezilidských vztahů

- Fyzická likvidace nejpotřebnějších, nejpracovitějších a nejpřínosnějších tříd vlastního obyvatelstva

- Bída, hladomory, války, rozvrat ekonomiky a její přežívání na dluh, mostrprocesy, koncentrační tábory, genocida celých skupin obyvatel a to vše ve jménu míru a lepších zítřků pro naše děti

„Jako národní socialisté vidíme náš program v naší vlajce. V červené vidíme sociální myšlenku hnutí.“ Adolf Hitler,

https://is.muni.cz/th/vdqsw/Bachraty_-_Diplomova_prace.pdf

Autor: Petr Burian | pondělí 11.5.2020 12:47 | karma článku: 32.11 | přečteno: 1011x

Další články blogera

Petr Burian

Příběh o rasismu

Kdybych byl Rom, mohl bych vám tady vystřihnout svůj příběh o rasismu na pokračovaní jako z partesu. A kdybych byl ještě k tomu matka samoživitelka, protkal bych ho takovou nebetyčnou diskriminací, že by jedno oko nezůstalo suché.

28.6.2020 v 12:58 | Karma článku: 42.38 | Přečteno: 1969 | Diskuse

Petr Burian

Zálohované výživné = když stát platí alimenty

Na úvod předesílám, že mně zálohované výživné nevadí. Stát zbůhdarma platí i jiné bejkoviny, tak proč ne zrovna tuhle, která je alespoň bohulibě adresná. Co mi vadí je fakt, že tím chce stát zakrýt nebetyčný brajgl na tomto poli.

19.6.2020 v 17:13 | Karma článku: 28.94 | Přečteno: 728 | Diskuse

Petr Burian

Kdo je rasista

Vnímání lidí podle barvy kůže, etnika a původu jistě není rasismem. Rasismus v negativním smyslu slova vzniká až nerovným přístupem podle tohoto dělení na systémové úrovni. Rasisty v tomto jsou pak hlavně lidskoprávní aktivisté.

18.6.2020 v 15:52 | Karma článku: 36.66 | Přečteno: 1012 | Diskuse

Petr Burian

Pandemie v hlavě

Od pandemie k panice je cesta krátká. Také s tou poslední se nám vyrojilo nepřeberné množství samofilosofů, kteří tvrdí, že svět se začne hroutit a nic už nebude jako dřív. A je pozoruhodné, že u toho mají nadšený výraz ve tváři.

17.6.2020 v 1:19 | Karma článku: 25.53 | Přečteno: 535 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Dvořák

Předsedův děs – nechtěná transformace

Asi v půl druhé ráno ho probudil podivný pocit, že mu někdo svítí do očí. Nesvítil. To se na polštář vedle něj odněkud promítala hovořící postava na smrt odsouzené političky.

1.7.2020 v 19:31 | Karma článku: 9.79 | Přečteno: 286 | Diskuse

Bohumír Šimek

Ad: „Co ohrožuje demokracii?“ od Zdeňka Štefka

Chtěl jsem s autorem polemizovat, ale překvapilo mne, že diskusi nepřipustil. Pak jsem se podíval pod jeho foto a zjistil jsem, že je komunista. Asi se převahy demokraticky myslících lidí zjevně bojí.

1.7.2020 v 19:20 | Karma článku: 12.13 | Přečteno: 310 | Diskuse

Jan Ziegler

Koronavirus prý v Rusku ustupuje, kdo to popírá, patří za mříže

Ruský prezident Vladimír Putin prohlásil, že COVID 19 v kremelské říši ochabuje. Doktoři sice tvrdí , že ruské zdravotnictví je na pokraji kolapsu a v nemocnicích chybí místa pro pacienty, ale caru se neodporuje.

1.7.2020 v 18:44 | Karma článku: 18.58 | Přečteno: 314 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Veřejné finance jako PR

Národní rozpočtová rada varuje před neopodstatněnými výdaji ze státního rozpočtu, tak jsem se zkusila podívat, kde by se co dalo ušetřit. Prezentace dat ministryní financí občas rozesměje.

1.7.2020 v 18:39 | Karma článku: 5.08 | Přečteno: 117 | Diskuse

Jaroslav Konáš

Milion chvilek do politiky? Ano, ano, ano!

Největším hříchem tzv. demokratické opozice je sedm propálených let, naplněných především zalykáním se nad nemravností jednoho průhonického pekaře a velkouzenáře.

1.7.2020 v 11:45 | Karma článku: 28.16 | Přečteno: 4711 | Diskuse
Počet článků 290 Celková karma 32.75 Průměrná čtenost 1783
Ženatý, otec několika dětí, technik, nadšený amatérský psavec poezie.

Najdete na iDNES.cz